انواع منبت کاری چوب

انواع منبت کاری از نظر ابعاد و اندازه کار و روش کنده کاری

منبت کاری می تواند به صورت یک تکه یا چند تکه انجام شود. هرگاه منبت کاری بر روی چوب بزرگ یک تکه انجام شود، منبت یک تکه و هرگاه منبت کاری بر روی تکه های کوچکی انجام شود، منبت چند تکه خواهد بود. به عنوان مثال بدنه چوبی یک مبل استیل با منبت کاری قسمت های مختلف مانند پایه ها، دسته و تاج به صورت یک تکه و اتصال آنها با یکدیگر ساخته می شود.

انواع منبت کاری از نظر روش کنده کاری:
به طور کلی، کنده کاری بر روی چوب به دو صورت انجام می گردد که عبارتند از حکاکی و برجسته نمایی.
کنده کاری به روش حکاکی، با گود کردن طرح در داخل چوب به طوری که نقش آن پایین تر از سطح زمینه قرار گیرد انجام می گیرد. در حالی که در برجسته نمایی، طرح مورد نظر به صورت برجسته بر روی چوب کنده کاری می گردد. روش برجسته نمایی بر حسب حجم کنده کاری، به ۴ نوع مختلف تقسیم می شود که عبارتند از:

– منبت سطحی یا (Low Relief) که در آن نقش برجسته از سطح زمینه کار بیرون نیامده و با حاشیه کنار کادر هم سطح است.

– منبت نیمه عمیق (Bas Relief) برجسته که در آن نقش برجسته از سطح زمینه کار بالاتر می آید

– منبت عمیق (Deep Relief) که در آن برجستگیها زیاد شده و رویه کار کاملا بیرون می زند.

– پیکره (Sculpture) که در آن تمامی نقش برجسته از سطح کار بیرون آمده و در واقع کار زمینه ندارد.

دیدگاهی بنویسید

مطالب مشابه