علی اصغر سروری  متولد 1350 تهران   از سال 1390  با تاسیس هنرکده  شروع به فعالیت نموده و با توجه به شاگردی استاد گرانقدر مهدی طوسی  در منبت و استاد ارژنگ مهاجهان در گره چینی  . امیدوارم بتوانم  با ارائه خدمات خود خدمتی به هنر این سرزمین به انجام برسانم.

اهم خدمات هنرکده در خصوص منیت ظریف می باشد که با ساخت تابلوهای مشبک و منبت کاری – ساخت تابلوهای منبت قرآنی – ساخت تابلوهای خط و گل و مرغ – ساخت رحل قرآنی و جعبه جواهرات

ساخت عصاهای ظریف و منبت کاری – ساخت  سفارشی و فروش مغارهای ریز منبت و فروش لوزام و چوب های معرق و منبت می باشد .

هنرکده سرو

طوسی

 

 

۲۰۱۸۰۷۱۵_۱۸۴۹۵۴