مغار منبت

مغاره منبت ظریف با قابلیت چکش کاری در بسته بندی جدید

مجموعه ترنج
ارائه دهنده مغار های ظریف منبت است با تیغه های جدید با آلیاژ مناسب و سخت کاری جهت انجام کارهای مرتبط و انجام منبت های ظریف و با توجه به اینکه توانایی استفاده از چکش را دارا می باشد
این مجموعه جهت استفاده بهتر و با توجه به نیاز کاربران عریز در دو ست سه تایی ارائه می گردد که به شرح ذیل ارائه می گردد
ست 1 شامل مغارهای    ( تخت –   لیسه –   گلیویی )  +   هدیه
ست 2 شامل مغارهای    ( ناخنی –  شفره –   تخت سر کج  ) +  هدیه
مجموعه کامل ترنج شامل    ست 1 و   ست2   می باشد