معرفی مغار منبت ظریف سرو

مغار منبت

ست مغار سرو طرح ترنج

شامل 8 عدد مغار

1 – تخت

2-تخت سرکج

3- ناخنی

4- شفره

5- گیلویی

6- تخت (کبریتی)

7- ناخنی (کبریتی)